Sensata Technologies : Jobs
Brazil/Brasil   Simplified Chinese   Traditional Chinese   Europe   Japan
Search Sensata:

flag banner

Нашата история

2015

Строеж на нова производствена сграда в Пловдив.

2014

Придобиване на индустриална земя в Пловдив (68K M2) / Придобиване на нов бизнес за високо температурни сензори – CTS ( Closed Temperature Sensor)

2012

Откриване на Център за бизнес услуги на „Сенсата Технолоджис” за Европа, в София.

2011

„Сензор-Найт Индaстриъл” е придобита от „Сенсата Технолоджис”.

2010

Годишният обем на продукцията на „Сензор-Найт Индастриъл” вече достига 8.5 милиона сензори.

2008

Годишният обем на продукцията достига 8 милиона сензора. Нова производствена сграда на „Сензор-Найт Индастриъл” е открита в Ботевград, България.

2007

Компанията става самостоятелно юридическо лице като Т1 доставчик в Групата „Елекс”.

2005-2006

Увеличава производството до 6 милиона сензора, поради увеличени заявки от страна на клиенти.

2003-2004

Компанията става член на Групата „Елекс” главно поради стабилния растеж и нарастващите инвестиции. През този период компанията е изцяло реорганизирана, за да стане Т1 доставчик. През 2004 компанията е сертифицирана по стандартите ISO TS 16949 и ISO 14001.

2002-2003

Производството достига  1 милион сензори

2002

Малък пилотен проект за релокация на производството от Белгия към Ботевград е осъществен, като производствения капацитет постепенно се увеличава..

2001

„Сензор-Найт Индастриъл” е придобита от „ЕПИК” (част от Групата „Елекс”), позната с производството на електроника, основно за автомобилната индустрия.

1996-1997

Компанията „Сензор-Найт Индaстриъл”, е създадена през 1996 година като част от „Хереус Електро-Найт Груп”, Белгия (водещ производител на сензори за металургичната индустрия). Компанията е специализирана в разработването, производството и продажбата на уникални високотехнологични продукти за автомобилната индустрия.

През този период „Хереус Електро-Найт” разширява производството в автомобилната индустрия чрез проектиране и разработване на бъдещите сензори за измерване температурата на изгорели газове, което е нашия бизнес днес.